Make your own free website on Tripod.com

 

ZDROJE

 

Kvalitné knihy a časopisy z ktorých som čerpal alebo ktoré ma zaujali.

 

Papus: Kabbala - kniha je jednou z najlepších diel o kabbale (židovské mystické náuky). Vynikajúca kniha. Najlepšia akú som kedy čítal. Pojednáva o Bohu, stvorení, človeku, astrálnych bytostiach, písme. Vrele odporúčam. Volvox Globator.

Papus: Základy praktickej mágie - praktická a teoretická mágia, evokácie. Volvox Globator.

František Bardon napísal najlepšiu ucelenú učebnicu mágie. Prvá časť: Klíč k opravdovému zasvecení - cvičenia vôle, ducha, tela, tvorba "služobných duchov", astrálne cestovanie. Druhá kniha: Magická evokace (alebo podobne, názov si nepametám)- evokácie (vyvolávanie) astrálnych bytostí. Tretia kniha: Praktická Kabbala sila magických formuliek v praxi. Nutné začať prvou častou. Je to dosť ťažké, ale lepšia učebnica asi neexistuje. Asa.

Eliáš: Úvod do mágie - teória. Opis základných "oborov" okkultizmu a úvod ku kabbale. Trigon.

Eliphas Lévi: Dogma a rituál vysokej mágie - základné dielo okkultizmu (neviem či bolo u nás v poslednej dobe vydané)

Eliphas Lévi: Klíč k velkým tajomstvám - vynikajúce dielo, na premýšľanie. Rieši náboženské a filozofické otázky. Theoria. Trigon.

Durr: Experimentálna demonologia - praktické návody na vyvolávanie démonických bytostí. Trigon.

Claviculae Salamonis (Klíčky Šalamúnove) - klasické magické evokačné dielo. Nutné preštudovať. Trigon.

Formulár vysokej mágie (P.Piobb) - zhrnutie základných nutností praktickej mágie. Magické vykurovadlá, masti, talizmany, pantakle, rituálne kruhy, magická pracovňa, očarovanie, špiritizm etc. Neviem či to ešte dostať kúpiť. Istenis & Tom.

Ján Keffer: Theurgia magickej evokácie - magická a theurgická evokácia - theoria a prax. Veľmi zaujímavé dielo od predného českého hermetika. Napísal aj podľa mňa aj najlepšiu knihu o astrológii:
Praktická astrológia. Trigon.

Sefer Raziel ha Malach - kniha anjela Raziela. Trigon.

Čierny drak - ľudové čarodejníctvo. Trigon.

Agrippa z Nettesheimu napísal štyri časti Okkultnej filozofie. Dobré... Trigon.

Asi jediná učebnica mystiky na svete je Nové posolstvo z Prahy. Sú tam veľmi zaujímavé teórie. O všetkom. Trigon.

Kabelák: Magia Nigrae (Čierna mágia) - čierna mágia, sexuálna mágia, démonológia, satanizmus. Theoria + prax.

Cunninghan: Magické rastliny - celkom zaujímavá kniha, klasické čarovanie pomocou rastlín. Volvox Globator.

A pre satanistov: A.S. la Vey: Satanská biblia. Najlepšia satanistická "učebnica". Reflex.

Dobrá je edícia Náboženské tradície sveta od vydavatelstva Prostor. Samostatná kniha o každom väčšom svetom náboženstve.

Nakladatelstvo Lidové noviny vydalo podobnú sériu kníh Svetové náboženstvá. Je písaná ľahším štýlom ale knihy obsahujú všetko dôležité z každého náboženstva.

Kresťanstvo a hinduizmus (Kung a von Stietencorn). Preberá hinduistické učenie a porovnáva s kresťanským náboženstvom. Vyšehrad.

Tao Fyziky od Fritjofa Carpu je jedna z mojich najoblúbenejších kníh. Odhaluje paralery medzi modernou fyzikou a východným mysticizmom. Gardenia.

Holger Kerstein: Ježiš žil v Indii - medzinárodný a aj môj osobný bestseller. Kerstein dokazuje, že Ježiž prežil ukrižovanie, odhaluje jeho utajený život pred a po ukrižovaní...

André Van Lysebeth Tantra: kult ženského princípu alebo iný pohľad na život a sex – veľmi zaujímavá kniha o hinduistickom tantrizme. Teória, praktické cvičenia, dejiny... Argo.

 

zatial stačí...