Make your own free website on Tripod.com

 

Themes malé.jpg (23595 bytes)

Ornament.JPG (3409 bytes)

 

 

Buddhizmus

Základy učenia Buddhizmu

Jedna z veľkých náboženských tradícií sveta, vyšla zo života a mysli Siddhárthy Gautamy, ktorý žil v Indii asi pred 2500 rokmi. Buddhizmus ponúka celému ľudstvu pomocou odstránenia všetkých túžieb a chúťok oslobodenie od strastí znovuzrodenia a dosiahnutie nirvány.


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


 

Taoizmus

Základy Taoizmu

Veľké Čínske náboženstvo  nemá jedného boha ani jedného zakladateľa. Základná myšlienka Taoizmu spočíva v tom, že každý človek musí nájsť a sledovať vlastnú cestu, čiže Tao.

Lao-c: O ceste Tao a jej tvorivej energii Te


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


 

Kresťanstvo

Kresťanstvo a reinkarnácia

Dôkazy o reinkarnácii v Novom zákone; 5. Ekumenický koncil; Hovory o reinkarnácii, nebe a pekle.

Zomrel Ježiš skutočne na kríži ?

Holger Kersten dokazuje že Ježiš prežil ukrižovanie a ďalej pôsobil na východe. Kniha z ktorej je čerpané sa stala medzinárodným bestsellerom.


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


 

Kabbala

Súbor vnútorných mystických náuk vzťahujúcich sa k židovskej náboženskej tradícii.

Kabbala

Poznámky ku kabbale

Eliphas Lévi - Základy kabbaly v desiatich častiach

Sefer Jecira (Kniha stvorenia)

Hebrejské písmo


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


 

Hinduizmus

Hinduizmus všeobecne

Tantra - kult ženského princípu

Tantra – náuka, teória ale aj praktická cesta k dosiahnutiu osvietenia pomocou hlbokého zážitku zmyselnej lásky.

ISKCON

Download: Bhagavadgíta, taká aká je

 

ornament.jpg (3409 bytes)

magia.jpg (8996 bytes)

 

Úvod do mágie

Stránka obsahuje úvod do praktickej a teoretickej mágie. V teoretickej časti podáva základné rozdelenie pojmov,
v praktickej časti úvodné poznámky, stručné návody na zhotovenie magických pomôcok, definovanie najlepšieho času
na magické obrady etc. Stránka je zatiaľ v konštrukcii.

ornament_red.jpg (2973 bytes)

Durrova experimentálna démonológia

Kapitola podáva praktické návody na evokovanie démonických bytostí od známeho nemeckého démonológa Jozefa Durra.

ornament_red.jpg (2973 bytes)

František Bardon: Brána k opravdovému zasvecení

Najlepšia, vysoko cenená ale veľmi ťažká zasväcovacia sústava. Obsahuje praktické postupy na výcvik mysle a tela.
Ďalej praktické návody napríklad na tvorbu elementárnych bytostí, astrálne cestovanie, styk z bytosťami živlov...

 

 

ornament.jpg (3409 bytes)

osobnosti.jpg (5049 bytes)

 

Eliphas Lévi

Významný okkultista a biely mág minulého storočia.

Ornament (red).JPG (2973 bytes)

Aleister Crowley

Čierny mág a démonológ, ktorého v novinách nazvali najhorším človekom na zemi.

Ornament (red).JPG (2973 bytes)

Guru Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Zakladatel - acarja Mezinarodni spolecnosti pro vedomi Krsny

Ornament (red).JPG (2973 bytes)

Anton Szandor LaVey

Ešte žijúci veľkňaz a zakladateľ Satanovej cirkvy.

 

 

 

Download kompletnej Sacral Mystery