Make your own free website on Tripod.com

 

TANTRA


Tantra – náuka, teória ale aj praktická cesta k dosiahnutiu osvietenia pomocou hlbokého zážitku zmyselnej lásky.
Stihol som napísať len túto prvú kapitolu z skoro päťsto stranovej knihy André Van Lysebeth Tantra: kult ženského princípu alebo iný pohľad na život a sex. Je to veľmi zaujímavý pohľad na tantrický smer hinduizmu. Stránku budem postupne (a rýchlo) dopĺňať.


SHIVA_SHAKTI.JPG (3303 bytes)

 

Tantrický pohľad

Všetko, čo existuje tu, je inde, čo nie je tu, neexistuje nikde

    Tantra vníma svet ako tkaninu, kde sa všetko navzájom prekrýva, kde je všetko, kde všetko pôsobí na všetko. Je to učenie, nástroj pre rozšírenie obyčajného pola vedomia k dosiahnutiu supravedomia, koreňa bytia a skladiska neznámych schopností, ktoré chce tantra prebudiť a používať.
    Týchto niekoľko slov zhŕňa to najpodstatnejšie z tantry. Skôr ako by sme sa si všimli, jej závratné výroky rozpúšťajú hranice zmyslového a upokojujúceho sveta a vedú k samotnému srdcu najreálnejšieho Reálna.
    Začnime s tým najľahším: hmotou, o ktorej táto veda prehlasuje, že je celistvá. Hmota sa v modernom zmysle chápe ako zahustená energia. V tantre je každá forma vesmírnej energie, či už gravitácia, nukleárna súdržnosť alebo elektromagnetizmus (atď.) prítomná všade v kozme, teda aj tu, kde sedím. To my, ľudia času po Einsteinovi, prijímame bez ťažkostí, aj keď totožnosť hmota = energia ponechávame len na nukleárnej fyzike.
    Hmota, aniž sme to spozorovali, "stratila" svoju celistvosť a premenila sa v jedinú čistú kozmickú energiu navzdory mnohosti vnímaných predmetov. Vesmír je vedecky spojitým prostredím, kontinuom, ktoré sa rozprestiera od infraatomového stavu po astronomický. Túto jednotu vnímajú tantrici už tridsať päť storočí: na ľudí vyzbrojených len svojimi zmyslami, inteligenciou a hlavne inštinktom je to dobré... V každodennom živote však táto znalosť náš vzťah k predmetom skoro nemení: zrnko piesku zostáva pre naše zmysli zrnkom piesku, galaxia kopou hviezd.
    Ak pristúpime k životu, potom "všetko, čo existuje tu, existuje inde" prevracia naše používané predstavy tvrdením, že život je vo vesmíre prítomný všade (lepšie alebo horšie ?) a že vesmír sám je živý. Medzi miliardami galaxií, z ktorých každá obsahuje miliardy hviezd musia existovať ďalšie planetárne systémy a ďalšie obývané svety. Nenašli sa vari v niektorých meteoritoch organické látky ? Podľa amerických astronómov z Kit National Observatory obsahuje naša galaxia viac obývateľných planét ako sa predpokladalo. Okrem týchto pravdepodobných, vzácnych a obývaných ostrovov považujeme my Západňania vesmír ako obrovský, ľadový a mŕtvy stroj.
    V tantre je tomu naopak. Vesmír žije, každá hviezda je živá v doslovnom slova zmysle. Je teda obývaná určitou formou vedomia, rovnako ako celkom nepatrná elementárna častica. Vedomé hviezdy a vedomé atómy: to je hrozne ťažko stráviteľné. A tá závrať. No uznajte, človek je z toho celý preč. Tento univerzálny a jedinečný život sa rozdeľuje na nespočetné úrovne bytia a vedomia! V tantre život zaplňuje aj medzihviezdny prázdny priestor. Nemysliteľné ? Snáď ! Vesmírne preháňanie je však nemysliteľné. Aj pre astronauta, ktorý žongluje zo stovkami tisíc svetelných rokov, sú tieto vzdialenosti nepredstaviteľné, a predsa sú veľmi reálne. Gigantická kozmická bytosť sa v sanskrte nazýva Mahat – Veľký. Mahat je tantrická predstava, ktorú si prispôsobila a potom prisvojila klasická netantrická filozofická škola – sánkhja.
    V tantre je Život stálym procesom v priestore a čase, bez prerušenia a prekážok medzi všetkými živými formami – od víru po Mahat.
    Ja sa ako súčasť Všetkého zúčastňujem Všetkého. V kontinuu kozmickej energie to odpovedá životu, oboje je nakoniec neoddeliteľné.
    Vesmír je v tantre spojené Vedomie a Energia. V praxi to vedie k úplnému rešpektovaniu všetkého života, či už živočíšneho, rastlinného alebo bakteriálneho. Poškodzovať akúkoľvek formu života znamená poškodzovať sám seba: ekológia sa stáva kozmickou.
    Urobme ďalší krok: "Život" v sebe obsahuje vedomie. Jednou z mála istôt je moje individuálne vedomie: cogito ergo sum. V slávnom "myslím, teda som" mi vadí slovo "myslím". Mikróbom sa dá odoprieť myslenie, totiž utvárajúce uvažovanie, a ponechať ho človeku, ale nedá sa im uprieť vnímanie vlastnej existencie a miesta, čo z nich robí práve tak vedomé celky. Dôkazom toho je, že sa dá ovplyvniť jednobunečné živočíchy, napríklad améby. Vyjdime z jediného, naozaj nepopierateľného faktu, vedomia (aj keď jeho zdroj a povaha sú pre nás záhadou) a pozrime sa, kam nás dovedie.
    Predpokladajme na okamžik, že nikde vo vesmíre, na žiadnej úrovni, si nikto ničoho nie je vedomí: a vesmír prestane existovať.
    Ako jednotlivec mám dojem, že sa moje osobné vedomie za prvé oddeľuje od iných psychík (ľudských a živočíšnych). Za druhé je umiestnené v mozgu a za tretie je oddelené od zvyšku tela, o ktorom sa predpokladá, že je nevedomé. Tantra považuje každú bunku z živú bytosť, plne vedomú, vybavenú psychikou, emóciami a pamäťou. Žiadne zatemnené vnímanie prázdnoty, ale ako jasnozrivé, tak kortikálne vedomie. Bez nervového systému a mozgu si bunka (alebo mikrób) vytvára predstavu o svete bez akéhokoľvek vzťahu k tomu, čo produkuje mozgová kôra, ale ne svojej úrovni a svojimi prostriedkami si je na sto percent vedomá svojho okolia, sama seba a svojich emócií. Môže byť šťastná, naplnená úzkosťou atď.

 

    Táto prvá časť tantrického učenia asi čitateľa moc neosloví, ale môžem garantovať, že po prečítaní Lysebethovej knihy (alebo textov ktoré sem neskôr dopíšem) bude váš pohľad na svet už úplne zmenený...

 

Podľa André Van Lysebeth Tantra spracoval Džafar.