Make your own free website on Tripod.com

Sacral Mystery

wpe14.jpg (3617 bytes)

(kompletný)

Sorry, že som sem nedal linky; v ďalšom upgrade bude ináč riešený obsah a aj s linkami.


Kapitola Náboženské a filozofické systémy

Buddhizmus:
Základy učenia buddhizmu  (život Buddhu, rôzne smery buddhizmu, buddhistická literatúra)

Taoizmus:
Základy taoizmu
Lao-c'  O ceste Tao a jej tvorivej energii Te + dowland

Kabbala:
Kabbala
Poznámky ku kabbale  (kabbala je súbor židovských mystických náuk vzťahujúcich sa k starému zákonu)
Eliphas Lévi: Základy kabbaly v desiatich častiach (významný kabbalista vysvetluje základy náuky)
Sefer Jecira (Kniha stvorenia. Zatial len kapitola prvá)
Hebrejská abeceda (pomôcka k štúdiu)

Kresťanstvo:
Kresťanstvo a reinkarnácia  (reikarnácia v novom zákone, 5.ekumenický koncil, hovory o reinkarnácii)
Zomrel Ježiš skutočne na kríži ? (Holger Kerstein podáva dôkazy že Ježiš prežil ukrižovanie !)

Hinduizmus:
Čo je hinduizmus ?
ISKCON  medzinárodná spoločnosť pre uvedomenie si Kršny
download: Bhagavadgíta, taká aká je (kompletná kniha, .doc 1,8MB)

 


Kapitola Okkultizmus a mágia

Úvod do mágie
Teoretiké základy mágie, vysvetlenie pojmov + úvod do magickej praxe

Durrova experimentálna démonológia

Praktické návody na evokáciu démonických bytostí podľa nemeckého démonológa Jozefa Durra.

 


Kapitola Osobnosti

Eliphas Lévi
Významný biely mág minulého storočia

Aleister Crowley
Muž, ktorého v novinách nazvali najhorším človekom na Zemi.

Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Zakladatel - acarja Mezinarodni spolecnosti pro vedomi Krsny

Anton Szandor LaVey
Zakladateľ a veľkňaz Satanovej cirkvy

 

Downlod2.gif (6183 bytes)

Sacral Mystery download page

Bhagavadgíta, taká aká je

Lao-c: O ceste Tao a jej tvorivej energii TeKapitola Veda je zatiaľ v konštrukcii.
    

 


Sacral Mystery page bude pravidelne aktualizovaná !!!