Make your own free website on Tripod.com

 

wpe3.jpg (8996 bytes)

Ornament.JPG (3409 bytes)

 

 

Úvod do mágie

Stránka obsahuje úvod do praktickej a teoretickej mágie. V teoretickej časti podáva základné rozdelenie pojmov,
v praktickej časti úvodné poznámky, stručné návody na zhotovenie magických pomôcok, definovanie najlepšieho času
na magické obrady etc. Stránka je zatiaľ v konštrukcii.


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


 

Durrova experimentálna démonológia

Kapitola podáva praktické návody na evokovanie démonických bytostí od známeho nemeckého démonológa Jozefa Durra.

 

 
Táto stránka (Okkultizmus a mágia) je zatiaľ najhoršie spracovaná na celej www Sacral Mystery. Z dvoch kapitol je  len jedna kompletná a druhú budem ešte veľmi dlho dorábať, vlastne, nebude uzavretá nikdy (pri každom upgrade Úvod do mágie doplním o nové texty.
To sa ale napravý! Pri stavaní Sacral Mystery som sa viac sústredil na stránky z Filozofické a ..., pri ďalších upgradoch sa budem venovať prevažne Okkultizmu a mágii. Nakoniec, sú to veci, ktoré ma najviac zaujímajú.

Ako písal Ján Kefer "Z týchto predpisov si neurobíme o modernom okkultizme príliš dobrý názor" platí o tejto stránke dvojnásobne. Preto Vás prosím, nesúďte. Nesúďte mágiu podľa článkov tu dostupných. Zatiaľ. V prvom rade som sem dal texty, ktoré by mohli čitateľa zaujať (myslím tým Durra a jeho démonológiu), a sú naozaj primitívne (ale zaujímavé). Pri ďalšom uprgade napíšem texty o skutočnej, žiarivej mágii. Mágii podľa Eliphasa Léviho, Papusa, Agripu, Kefera, Bardona etc. Napríklad sa chystám zverejniť tu magický výcvik podľa Františka Bardona a to je tá najúžasnejšia dostupná "učebnica" hermetizmu.

 


! STRÁNKA JE V KONŠTRUKCII !

V budúcom upgrade:

- Ako si urobiť horoskop: úvod do astrológie -

Cool2.gif (26034 bytes)
- Magický výcvik: ako duševnými, duchovnými a fyzickými cvičeniami získať schopnosti na prevádzanie zložitých magických úkonov... Podľa významného českého okkultistu Františka Bardona.

- doplnenie kapitol o základoch mágie -


Uvítam akékoľvek príspevky, ktoré by sa na stránku obsahovo hodili !!!