Make your own free website on Tripod.com

 

International Society for Krsna Consciousness

Medzinárodná spoločnosť pre uvedomenie si Kršnu

 

wpe6.jpg (2562 bytes)

 

Medzinárodnú spoločnosť pre uvedomenie si Kršnu (ISKCON) založil v roku 1966 Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda. Dnes má hnutie už desaťtisíce oddaných po celom svete. Oddaný uctievajú boha Višnua - a zvlášť jeho inkarnáciu ako Kršnu, ktorého učenie je vyložené v Bhagavadgíte - usporadúvajú verejné uctievanie Kršnu, spievanie Haré Kršna mantry (a iných mantier a náboženských piesní, naozaj veľmi pekných) a prijímanie prasádam - jedlo obetované Kršnovi, samozrejme vegetariánske (mal som tú česť ochutnať, bolo vynikajúce...). Haré Kršna hnutie má svoj chrám aj na Slovensku (adresa dole). Vydavateľstvo Bhaktivdanta Book Trust vydáva diela Šrílu Prabhupádu tiež v slovenečne (a češtine), Bhagavadgítu si môžete stiahnuť na mojej download page a ostatné (veľmi zaujímavé) knihy kúpiť, prezrieť alebo porozprávať sa o nich v Centre pre védske štúdiá. Odporúčam návštevu Centra v "Deň otvorených dverí v Kršnovom chráme" - neolutujete.

 

Centrum pre védske štúdiá - ISKCON
Za farou 12, Bratislava - Vajnory, 831 09

tel.: 07 - 541 22 57

 

Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare

 

 

Podrobnejšie o filozofii hnutia napíšem v niektorom z ďalších upgrade...