Make your own free website on Tripod.com

 

Sacral Mystery download page

ornament_red.jpg (2973 bytes)

 

Môžete si stiahnuť niektoré (kompletné) duchovné texty. Momentálne len tri kúsky a to:

 

Šrí Šrímad A.C. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: Bhagavadgíta taká, aká je

Bhagavadgíta, prekrásna duchovná báseň, je v Indii najoblúbenejší náboženský text. Je dialógom medzi bohom Krišnom a bojovníkom Ardžunom, ktorý je veľmi zúfalý, pretože musí bojovať proti svojim príbuzným vo veľkom boji dvoch rodín, ktorý tvorý hlavný príbeh Mahábháraty. Krišna preoblečený za Ardžunovho vozataja vedie voz rovno medzi dve armády a v dramatickom prostredí vojnového poľa začína Ardžunovi vyjavovať najhlbšie pravdy hinduizmu. Ako boh hovorí, realistické pozadie, ktoré tvorí vojna medzi dvoma rodinami čoskoro mizne a začína byť jasné, Ardžunov boj je duchovným bojom človeka, zápasom bojovníka, ktorý hľadá osvietenie.
Kompletný prepis vyše 700 stranovej knihy aj z komentármi a originálnym textom v sanskrte.


Kahlil Gibran: Prorok


Lao-c': O ceste Tao a jej tvorivej energii Te

Tao-te-ťing je zbierkou osemdesiat jedna krátkych básní nazývaných kapitoly. V súčasnosti sa vedci domnievajú, že Tao-te-ťing nieje dielo jednej osoby, ale skôr zborníkom textov mnohých autorov zhromažďovaných v určitom časovom období, pravdepodobne behom štvrtého storočia pred našim letopočtom, teda asi dve sto rokov potom čo Lao-c' žil. Tao-te-ťing a jeho filozofické myšlienky sú však tradične pripisované Lao-c'ovi. Či už je Tao-te-ťing dielom jednej alebo viacerých osôb, v každom prípade jeho autor či autori čerpali z tradície starej tisíce rokov. Básne sú písané veľmi zvláštnym štýlom, niekoľkými málo slovami a ľudia sa nad ich významom zamýšlajú už storočia, rovnako ako sa zaoberajú významom textov v židovsko-kresťanskej Biblii.

 

ornament_red.jpg (2973 bytes)